Tjänster

TJÄNSTER
Familjehem


Våra familjehem är utredda enl Socialstyrelsens krav och skickliggjorda för uppdrag. Familjehemmen finns i Västra Götaland.

Kontakta oss via epost eller telefon för förfrågan och matchning till ledigt familjehem eller om Ni har för avsikt att bli familjehem.


Vi handleder också kommunernas egna familjehem, oftast under några veckors "intensivhandledning".


Allt familjehemsarbete bygger på kunskap, kompetens, tillit och förtroende. Transparens i uppdraget är en självklarhet.


De placerade barnen / ungdomarna / unga vuxna ska bo och leva i sunda familjer med sunda värderingar där deras individuella förmågor tas tillvara samt att de prmära och sekundära behoven tillgodoses.
Jourfamiljehem


Jourfamiljehemmen är vana att möta barn, tonåringar och unga vuxna i kris. Våra jourhem finns i Västra Götaland.
Öppenvård


Fokus ligger på att stödja individer och familjer under en intensiv och  begränsad period. Vi ger energi och  verktyg till förändring.

 

Vi arbetar med och för enskilda och grupper genom uppdrag från kommuner, landsting och företag. Våra verktyg är väl anpassade efter uppdrag och vi håller yrkesetik och sekretess på högsta nivå. 


Ytterligare en effektiv öppenvårdsinsats / metod som idag nästan är bortglömd är Familjerådslag / nätverksmöten. En insats där socialtjänst kan få en fördjupad kunskap och stöd för avslut eller fortsatta insatser med hjälp av oss.

Kontakta oss

Veneröd 550

44295 Hålta

info@vargfjall.se

Tel - 0722 49 11 30

Adm - 0733 50 70 30

© Copyright. All Rights Reserved.